X

לעוד שאלות מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם
המסמכים הנדרשים להוצאת אישור עקרוני למשכנתא

 

המסמכים הנדרשים לצורך ייעוץ משכנתאות והוצאת אישור עקרוני  

תעודות זהות –

 • צילום תעודות הזהות של כל מבקשי ההלוואה (צילום כולל הספח פתוח לגמרי).
 • במידה ויש צורך בערבים משלמים – צילום תעודות הזהות של כל הערבים המשלמים בהלוואה (צילום כולל הספח פתוח לגמרי).

אישורי הכנסה

 • לשכיר –
  • שלושה תלושי שכר אחרונים של שני בני הזוג
  • מסמכים התומכים בקבלת בונוסים תקופתיים / שנתיים
 • לעצמאי –
  • העתק שומת מס הכנסה לשנת המס האחרונה.
  • אישור רו"ח / יועץ מס על כל ההכנסות לשנת 2017 .
 • בעל חברה (בעלות יחידה)
  • העתק שומת מס הכנסה לשנת המס האחרונה.
  • אישור רו"ח עבור בעל שליטה של חברה בע"מ לשנת 2017

הכנסות נוספות –

 • שכר דירה – במקרה של נכס נוסף בבעלות, חוזה חתום ועדכני + דפי החשבון העו"ש אליו נכנס הכסף
 • קצבאות ביטוח לאומי – מיכתב מהביטוח הלאומי+ הוכחת קבלת הכסף (דפי חשבון)
 • דמי מזונות- הסכם מבית המשפט + דפי חשבון המוכיחים קבלת הכסף
 • רווחי הון, דיוודנטים – מסמכים מהבנק התומכים בנתונים

תדפיסי עו"ש –

 • תדפיס חשבונות הבנק שלושה חודשים אחרונים לכל חשבונות העו"ש.
 • תדפיס חשבון הבנק ממנו תשולם המשכנתא.

הערה חשובה – על התדפיסים חייבים להופיע פרטי בעלי החשבון ופרטי החשבון (במידה ולא מצוינים הפרטים יש לצרף צילום של צ'ק).

התחייבויות דיווח על כל התחייבות כגון :

 • משכנתא קיימת – דו"ח יתרת משכנתא לסילוק והיסטוריית התנהלות שנתיים אחורה לפחות.
 • הלוואות אחרות דו"ח מצב – היתרה לסילוק, תנאי ההלוואה, מהו הסכום המשולם כל חודש ותאריך סיום התשלום.
 • מזונות – הסכם מזונות + דפי חשבון של החשבון בו נכנס הכסף

בלקיחת משכנתא לנכס קייםאישור זכויות / נסח טאבו עדכני (תאריך הוצאה לא יותר מ-5 חודשים)

בקניית דירה – חוזה קניית הנכס אם נסגרה עסקה.

במשכנתא לבנייה –

 • היתר בנייה בתוקף
 • אישור זכויות / נסח טאבו עדכני (תאריך הוצאה לא יותר מ5 חודשים)
 • אישור מהסוכנות היהודית במקרה הצורך

*** תיתכן בקשה למסמכים נוספים בהתאם לדברים שיעלו ולבקשות  הבנק

קובץ להדפסה 

 

מעוניינים בייעוץ פיננסי מקצועי??

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם

 
עוד בנושא

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל