X

לעוד שאלות מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם
המסמכים הנדרשים להוצאת אישור עקרוני למשכנתא

 

המסמכים הנדרשים לצורך ייעוץ משכנתאות והוצאת אישור עקרוני למשכנתא

תעודות זהות –

 • צילום תעודות הזהות של כל מבקשי ההלוואה (צילום כולל הספח פתוח לגמרי).
 • במידה ויש צורך בערבים משלמים – צילום תעודות הזהות של כל הערבים המשלמים בהלוואה (צילום כולל הספח פתוח לגמרי).

אישורי הכנסה

 • לשכיר –
  • שלושה תלושי שכר אחרונים של שני בני הזוג
  • מסמכים התומכים בקבלת בונוסים תקופתיים / שנתיים
 • לעצמאי –
  • העתק שומת מס הכנסה לשנת המס האחרונה.
  • אישור רו"ח / יועץ מס על כל ההכנסות לשנת 2017 .
 • בעל חברה (בעלות יחידה)
  • העתק שומת מס הכנסה לשנת המס האחרונה.
  • אישור רו"ח עבור בעל שליטה של חברה בע"מ לשנת 2017

הכנסות נוספות –

 • שכר דירה – במקרה של נכס נוסף בבעלות, חוזה חתום ועדכני + דפי החשבון העו"ש אליו נכנס הכסף
 • קצבאות ביטוח לאומי – מיכתב מהביטוח הלאומי+ הוכחת קבלת הכסף (דפי חשבון)
 • דמי מזונות- הסכם מבית המשפט + דפי חשבון המוכיחים קבלת הכסף
 • רווחי הון, דיוודנטים – מסמכים מהבנק התומכים בנתונים

תדפיסי עו"ש –

 • תדפיס חשבונות הבנק שלושה חודשים אחרונים לכל חשבונות העו"ש.
 • תדפיס חשבון הבנק ממנו תשולם המשכנתא.

הערה חשובה – על התדפיסים חייבים להופיע פרטי בעלי החשבון ופרטי החשבון (במידה ולא מצוינים הפרטים יש לצרף צילום של צ'ק).

התחייבויות דיווח על כל התחייבות כגון :

 • משכנתא קיימת – דו"ח יתרת משכנתא לסילוק והיסטוריית התנהלות שנתיים אחורה לפחות.
 • הלוואות אחרות דו"ח מצב – היתרה לסילוק, תנאי ההלוואה, מהו הסכום המשולם כל חודש ותאריך סיום התשלום.
 • מזונות – הסכם מזונות + דפי חשבון של החשבון בו נכנס הכסף

בלקיחת משכנתא לנכס קייםאישור זכויות / נסח טאבו עדכני (תאריך הוצאה לא יותר מ-5 חודשים)

בקניית דירה – חוזה קניית הנכס אם נסגרה עסקה.

במשכנתא לבנייה –

 • היתר בנייה בתוקף
 • אישור זכויות / נסח טאבו עדכני (תאריך הוצאה לא יותר מ5 חודשים)
 • אישור מהסוכנות היהודית במקרה הצורך

*** תיתכן בקשה למסמכים נוספים בהתאם לדברים שיעלו ולבקשות  הבנק

קובץ להדפסה 

 

מעוניינים בייעוץ משכנתאות
או ייעוץ פיננסי מקצועי??

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם

 
אולי יעניין אתכם גם

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל